Uricult

Uricult og Uricult Trio dipslides er beregnet til diagnosticering af urinvejsinfektioner. Testen kan udføres på stedet, eller præparatglassene kan bruges som transportmedie.

Er du interesseret i et af produkterne?