QuikRead 101

QuikRead er et robust, transportabelt og brugervenligt instrument
til patientnær analyse. Det er et multianalytisk diagnostisk værktøj,
der bruges i sundhedssektoren. Objektiv aflæsning på displayet
eliminerer usikkerheden ved tolkning af resultater.


Med QuikRead systemet får man hurtige og pålidelige resultater, mens
patienten venter. Dette hjælper ved behandlingsbeslutning under
konsultationen.


QuikRead kan opkobles til LIS/HIS, til sikring af data til fremtidig brug.

Er du interesseret i et af produkterne?

Er du interesseret i et af produkterne?