Om C-reaktivt protein (CRP)

Om C-reaktivt protein (CRP)

CRP hjælper med klinisk behandling af patienter med infektioner eller betændelsestilstande

C-reaktivt protein (CRP) er et akut-fase plasmaprotein til stede i raske individer i lave koncentrationer. Median CRP-niveauet for raske mennesker er sædvanligvis < 0,8 mg/l1, men koncentrationen stiger hurtigt under bakteriel infektion og kan gå op til hundredvis af mg/l. Bakterielle infektioner og betændelsestilstande stimulerer produktionen af ​​CRP i leveren. Fra den indledende stimulus bliver CRP-niveauer vistlige på 4-6 timer og topper på 36-48 timer2,3. CRP-produktion er proportional med intensiteten af ​​infektion og inflammation. Derfor er det nyttigt i evalueringen af ​​sygdommens sværhedsgrad. Ved bakterielle infektioner kan CRP være relativt højt, over 100 mg/l. Virale og selvbegrænsende bakterieinfektioner forårsager kun en mindre stigning eller slet ingen stigning. Ved betændelsestilstande kan CRP-niveauet stige til moderat niveau, normalt mellem 10-40 mg/l. Når patienten begynder at reagere på behandlingen, overvinder immunsystemet selve patogenet, eller den inflammatoriske stimulus begynder at sætte sig, falder CRP-niveauerne hurtigt tilbage til det normale med en halveringstid på 19h1,2 .

Nøjagtig og præcis CRP point of care testning er nyttig i den kliniske håndtering af patienter med infektion og til optimal antibiotika ordination. Den korte analytiske tid og et lille prøvevolumen af ​​CRP-test giver en væsentlig fordel sammenlignet med laboratorie CRP testen. Når de bruges sammen med den kliniske undersøgelse af en patient, er QuikRead go CRP point of care tests fremragende værktøjer i følgende situationer:

 • differentiering af bakterielle og virale infektioner
 • mindske diagnostisk usikkerhed og vejlede passende antibiotika ordination ved akutte infektioner4,5
 • evaluering, overvågning og forudsigelse af infektionsforløbet, inflammation og behandlingsrespons6-8
 • udelukke alvorlig bakteriel infektion9

Referencer

 1. Shine, B et al. Solid phase radioimmunoassays for C-reactive protein. Clin. Chim. Acta 1981; 117:13–23.
 2. Vigushin DM, Pepys MB, Hawkins PN. Metabolic and scintigraphic studies of radioiodinated human C-reactive protein in health and disease. J Clin Invest 1993; 91(4): 1351-1357.
 3. Pepys MB, Hirschfield GM. C-reactive protein: a critical update. J Clin Invest 2003; 111(12): 1805-1812.
 4. Markanday A. Acute Phase Reactants in Infections: Evidence-Based Review and a Guide for Clinicians. Open Forum Infect Dis 2015; 2(3): ofv098.
 5. Little P et al. Effects of internet-based training on antibiotic prescribing rates for acute respiratory-tract infections: a multinational, cluster, randomised, factorial, controlled trial. Lancet 2013; 382(9899): 1175-1182.
 6. Tonkin-Crane SKG et al. Clinician-targeted interventions to influence antibiotic prescribing behaviour for acute respiratory infections in primary care: an overview of systematic reviews (Review). Cohcrane Database of Systematic Reviews 2017; 7(9): CD012252.
 7. Bruns AH et al. Usefulness of consecutive C-reactive protein measurements in follow-up of severe community-acquired pneumonia. Eur Respir J 2008; 32(3): 726-732.
 8. Verhagen DW et al. Prognostic value of serial C-reactive protein measurements in left-sided native valve endocarditis. Arch Intern Med 2008; 168(3): 302-307.
 9. Emery P. Evidence-based review of biologic markers as indicators of disease progression and remission in rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 2007; 27(9): 793-806.