Bæredygtighed

Bæredygtighed

Vi er forpligtet til at arbejde på en ansvarlig og bæredygtig måde. Patientsikkerhed er den vejledende værdi i alle Aidians processer. Vores vigtigste fokusområder for bæredygtighed er miljø, sundhed og socialt og vi er forpligtet til løbende at forbedre vores præstationer inden for disse fokusområder.

Bæredygtighed hos Aidian

Aidian er forpligtet til at agere på en ansvarlig og bæredygtig måde og til at forbedre etiske arbejdsmetoder. Ansvar, etisk og lovlig forretningsdrift er afgørende for Aidian i alle situationer. Vores aktiviteter er styret af Aidians Code of Conduct og Corporate Governance, og vores medarbejdere er forpligtet til at følge de høje etiske standarder og forretningspraksis. Derudover er Aidians drift og arbejdsmetoder styret af et antal obligatoriske retningslinjer og specifikt definerede virksomhedspolitikker.

Vi ønsker at vokse og udvikle vores forretning på en langsigtet, ansvarlig og bæredygtig måde. Patientsikkerhed er den vejledende værdi i alle Aidians processer. Vi ønsker at tilbyde produkter, der fremmer effektiv og fleksible løsninger i sundhedsplejen. Gennem vores produktudbud deltager vi i kampen mod antimikrobiel resistens (AMR), en af de største trusler mod global sundhed.

Vores tre hovedfokusområder for bæredygtighed er: miljø, sundhed og socialt. Vi er forpligtet til løbende at forbedre vores præstationer indenfor disse fokusområder og stræber efter at nå det høje mål vi har sat for at styre dem.

Vores engagement i eksterne initiativer

FN's Global Compact

Vi er en stolt deltager af UN Global Compact, verdens største initiativtager indenfor bæredygtighed. UN Global Compact støtter virksomheder til at drive forretning ansvarligt ved at tilpasse deres strategier og processer til universelle principper om menneskerettigheder, arbejdsmarked, miljø og anti-korruption og tage handlinger, der fremmer samfundsmæssige mål.

Se vores Sustainability Report 2022.

Responsible Care®

Vi er medlem af det internationale Responsible Care bæredygtighedsprogram. Responsible Care er den globale kemiindustris frivillige initiativ til at drive løbende forbedringer og ekspertise inden for miljø, sundhed, sikkerhed og sikkerhedsydelser. Chemical Industry Federation Finland koordinerer implementeringen af Responsible Care-programmet i Finland.