Miljø

Miljø

Vi er forpligtet til løbende at forbedre vores præstationer og til aktivt at reducere vores miljøpåvirkning. Indsamling af data og vurdering af indikatorer er et vigtigt værktøj for os til at overvåge og forbedre vores præstationer.

Vores handlinger for aktivt at reducere vores miljøpåvirkning

Aidian Sustainability Environment

Miljøansvar hos Aidian

Miljøsystemet hos Aidian er bygget på principperne i ISO 14001 miljøstandarden. Vores mål er aktivt at reducere vores miljøpåvirkning, og vi har anerkendt de væsentligste miljøaspekter af vores forretning. Disse aspekter vedrører forbrug af råvarer, energi og vand, emissioner til spildevand og mængden af affald der skabes af vores aktiviteter. Vi måler og overvåger løbende miljø relaterede forhold.

Måling af vores præstation er afgørende for styring af bæredygtighed og overvågning af udviklingen. Nogle af de overvågede elementer er obligatoriske, baseret på krav specificeret i de lokale og stedspecifikke miljøgodkendelser. Miljø- og kemikaliesikkerhedsmyndigheder er eksempler på eksterne instanser, hvortil vi leverer regulatoriske opfølgningsdata om vores miljøpræstation. Indsamling af data og vurdering af indikatorer er et vigtigt værktøj for os til at overvåge og forbedre vores egen præstation.